Νέα & Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση του ΣΕΛΛΕ σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 24-09-2015 08:44

Σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο: «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας», ο ΣΕΛΛΕ θα ήθελε να τονίσει τα εξής:

Με τη θεσμοθέτηση του ΠΔ 176/2014 για την άσκηση του επαγγέλματος του λογοθεραπευτή απαιτείται η σχετική βεβαίωση, η οποία χορηγείται σε όσους κατέχουν:
α) Πτυχίο του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή
β) Πτυχίο της αλλοδαπής στη Λογοθεραπεία αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) με τα πτυχία της ημεδαπής ή
γ) Απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α΄78)(Οδηγία 2005/36/ΕΚ).

Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι του εν λόγω ΠΜΣ, οι οποίοι δεν έχουν κάποια από τα παραπάνω προσόντα, ΔΕΝ δύναται να ασκήσουν το επάγγελμα του λογοθεραπευτή, γεγονός που είναι ξεκάθαρο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά, δυστυχώς, δεν είναι ξεκάθαρο και στην ανακοίνωση του Προγράμματος. Η έλλειψη σχετικής διευκρίνισης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρονται στην ανηρτημένη στο διαδίκτυο ανακοίνωση του Προγράμματος (ότι δηλαδή οι απόφοιτοι αυτού θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μονάδες και δομές που παρέχουν υπηρεσίες λογοθεραπείας και να συμμετέχουν στην διεξαγωγή σχετικών με το αντικείμενο ερευνών, στη μελέτη και εκπόνηση εξειδικευμένων προγραμμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών και κοινωνικών πολιτικών και πρακτικών που εστιάζονται στην υποστήριξη της επικοινωνίας και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με διαταραχές επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας, κατάποσης και ακοής) προκαλεί εύλογη σύγχυση.

Ως Σύλλογος, είμαστε υποχρεωμένοι να προασπίσουμε τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών μας, το κύρος και την υπόσταση της επιστήμης της λογοθεραπείας στην Ελλάδα και να αντιταχθούμε ενεργά, σε κάθε περίπτωση που παρουσιάζονται ως λογοθεραπευτές πρόσωπα που δεν έχουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.

Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζουμε την έντονη απογοήτευσή μας και καταγγέλλουμε την άρνηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας να διευκρινίσει προς όλους ότι η επιτυχής παρακολούθηση του εν λόγω ΠΜΣ δεν δίνει, από μόνη της, τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του λογοθεραπευτή, παρά το γεγονός ότι για το σκοπό αυτό όχι μόνο επικοινωνήσαμε προφορικά με την Επιστημονική Υπεύθυνη του ΠΜΣ, αλλά αποστείλαμε και σχετική εξώδικο διαμαρτυρία.

 

Επιστροφή

Αγγελίες

Ζητείται Λογοθεραπεύτρια στο Λουτράκι Κορινθίας

Ανάρτηση: 29-02-2024 13:05

Ζητείται λογοθεραπεύτρια για συνεργασία σε Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στο Λουτράκι Κορινθίας

Ζητείται Λογοθεραπεύτρια / ης στη Χρυσούπολη Καβάλας

Ανάρτηση: 27-02-2024 12:07

Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικής Αγωγής στη Χρυσούπολη Καβάλας αναζητά λογοθεραπευτή/τρια,με προϋπηρεσία σε παιδιά προσχολικής ή σχολικής ηλικίας,για άμεση συνεργασία σε υπάρχον διαμορφωμένο πρόγραμμα.

Ζητούνται Λογοθεραπευτές/τριες στη Νίκαια και στον Κορυδαλλό

Ανάρτηση: 20-02-2024 14:04

Ζητούνται λογοθεραπεύτριες για άμεση πρόσληψη σε Κέντρα Ειδικών Θεραπειών στη Νίκαια και στον Κορυδαλλό.

Ζητείται Λογοθεραπεύτρια / ης στη Νάξο

Ανάρτηση: 20-02-2024 09:23

Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ αναζητά Λογοθεραπευτή-τρια για πλήρη απασχόληση, καλές αποδοχές και δυνατότητα διαμονής.

Ζητείται Λογοθεραπεύτρια / ης στη Βάρη και στο Μοσχάτο

Ανάρτηση: 19-02-2024 15:53

Κέντρα Ειδικών Θεραπειών στη Βάρη και στο Μοσχάτο αναπτύσσονται και αναζητούν Λογοθεραπευτή-τρια. Συνεργασία κατά προτίμηση με μπλοκ παροχής υπηρεσιών, είτε με ΙΚΑ. Απαραίτητα προσόντα: 2ετής κλινική εμπειρία σε θέση αντίστοιχης ειδικότητας, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ομαδικότητα, συνεργασία και αγάπη για τα παιδιά. Επιθυμητά προσόντα: Εκπαίδευση σε PECS, TEACCH, τραυλισμό, μαθησιακές δυσκολίες.

Ζητείται Λογοθεραπεύτρια / ης στο Περιστέρι

Ανάρτηση: 15-02-2024 11:30

Κέντρο ειδικών θεραπειών στο Περιστέρι αναζητά Λογοθεραπεύτρια/τη με μπλοκ παροχής υπηρεσιών, για άμεση συνεργασία. Συζητήσιμες μέρες και ώρες.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ